Pressmeddelanden

Oasmia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 22 948 535 aktierna ...

Oasmia Pharmaceutical förstärker ledningsgruppen och stärker organisationen

För att öka resurserna och stärka affärsutvecklingen har Oasmia anställt Anette Sjödin som vice VD med fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Vidare stärks organisationen med en ny chef för regulatori...

Oasmia har genomfört en riktad nyemission om cirka 165 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av aktier i Bolaget, genom en riktad nyemission av 22 948 535 aktier, motsvarande cirka 10,...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj 2018 – januari 2019

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TISDAGEN DEN 19 MARS 2019 KL. 14.00, PÅ BOLAGETS KONTOR PÅ VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅBÖRJAS KL. 13.15. BAKG...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26 miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av konvertibellånet har ...

Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ, ”Oasmia”) beslut att ställa in den extra bolagsstämman den 25 januari 2019

Det förslag till ny styrelse i Oasmia som kort tid före den planerade bolagsstämman presenterades av Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”) är inte förenligt med Nasdaq Stockholm AB:s (...

Oasmia meddelar att den extra bolagsstämman den 25 januari 2019 ställs in

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som avsågs att hållas den 25 januari 2019. Oasmia of...

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har validerat Oasmia Pharmaceutical AB’s ändringsansökan om att lägga till effektresultat till den godkända produktinformationen för Apealea®

Apealeas effektresultat från subgruppsanalyser visar en statistisk signifikant fördel med avseende på progressionsfri överlevnad för patienter vid första återfallet.

Tydliggörande från styrelse och ledning i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), ”Oasmia”, med anledning av Per Arwidssons och Arwidsro Investment AB:s begäran om en extra bolagsstämma

Under 2017 och 2018 har Oasmia rōnt ett stort antal framgångar. Oasmia befinner sig i ett mycket positivt momentum med många pågående aktiviteter.