Pressmeddelanden

Oasmia avser att kalla till extra bolagsstämma efter begäran av en av de större aktieägarna i bolaget, som utan grund hävdar rätt till teckningsoptioner 2018/2019

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia”) offentliggör härmed att Oasmias största aktieägare, Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”), med stöd av 7 kap. 13 § ak...

Oasmia Pharmaceutical AB får godkännande av Europeiska kommissionen för Apealea® (paklitaxel micellär)

Apealea är godkänt i EU för behandling av platinum-känslig äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin vid första återfallet

Nytt USA patent avseende Oasmia Pharmaceuticals nanoteknologiska plattform XR17 har beviljats

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar, att USPTO (United States Patent and Trademark Office) har offentliggjort en underrättelse om att man beviljat patent för bolagets unika tillverkning...

Oasmia genomför emission av konvertibler om 80 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om totalt 80 000 000 kronor, med en årlig rä...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 november 2017, den 18 april 2018 och den 7 september 2018 konvertibellån till totala nominella belopp om 28 miljon...

Oasmia presenterar positiva effekt- och säkerhetsdata för Doxophos Vet i studie med tidigare obehandlade hundar med lymfom

Data avseende övergripande tumörrespons (s.k. overall response rate) i (RXE) fas II-studien som utfördes i USA och i Sverige uppnådde sina mål och visade att behandling av Doxophos Vet var väl t...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 26 miljoner kronor. Totalt 14 miljoner kronor av...

Årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) den 25 september 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under tisdagen den 25 september 2018 årsstämma varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande. Fastställande av balans- och resultatr...

Oasmia har erhållit positiv utlåtande från CHMP avseende Apealea® (paklitaxel micellär) i EU

Apealea får positivt CHMP-utlåtande i EU för behandling av platinum-känslig äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin vid första återfallet

Uppdatering beträffande Apealeas marknadsansökan hos EMA

Med anledning av gårdagens kommunicerade agenda inför veckans möte i EMAs vetenskapliga kommitté (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), European Medicines Agency (EMA) har meddela...