Pressmeddelanden

Oasmia Pharmaceutical slutför spin-off av veterinära tillgångar till det amerikanska dotterbolaget AdvaVet, Inc.

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att man har slutfört överföringen av samtliga veterinärmedicinska tillgångar till det helägda, USA-baserade dotterbolaget AdvaVet, Inc. När...

Resultat från Oasmia Pharmaceuticals fas III-studie presenteras vid ASCOs årliga möte i juni

Oasmia Pharmaceutical AB kommer att presentera uppföljande resultat från den genomförda fas III-studien med Apealea® för behandling av äggstockscancer vid årets ASCO Annual Meeting i Chicago.

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) meddelar härmed att Bolaget, Arwidsro Investment och MGC Capital har enats om en förlängning av låneinbetalningen till den 30 september av det lån som kommunicerad...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar att EMA beslutat om 60 dagars svarstid i stället för 30 dagar som tidigare kommunicerats och ansöktes av bolaget. Detta ges för att ge bolaget tid ...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Med anledning av uppkomna frågor vill Oasmia Pharmaceutical AB förtydliga att man till SEC lämnat in en sk Form F-3 vilken är ett dokument som möjliggör för koncernen att under tre års tid i m...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Med anledning av publiceringen av EMAs agenda för CHMP mötet 23 - 26 april meddelar härmed Oasmia Pharmaceutical AB att i stället för den annonserade muntliga framställningen så kommer bolaget ...

Oasmia har genomfört en riktad emission av konvertibler om totalt 26 000 000 kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 26 000 000 kronor, med en årlig ränta om ...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj 2017 – januari 2018 Fortsatt kommersiellt fokus och lägre kostnadsnivå

Oasmia Pharmaceuticals Docecal program uppnår viktig milstolpe

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar att samtliga patienter nu är färdigbehandlade i de två pågående studierna med Docecal i metastaserande bröstcancer.

Oasmia Pharmaceutical AB genomför riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad emission av sammanlagt högst 34 838 709 teckningsoptioner. Härefter har samtliga tecknings...