Pressmeddelanden

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj 2017 – januari 2018 Fortsatt kommersiellt fokus och lägre kostnadsnivå

Oasmia Pharmaceuticals Docecal program uppnår viktig milstolpe

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar att samtliga patienter nu är färdigbehandlade i de två pågående studierna med Docecal i metastaserande bröstcancer.

Oasmia Pharmaceutical AB genomför riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad emission av sammanlagt högst 34 838 709 teckningsoptioner. Härefter har samtliga tecknings...

Oasmia säkerställer lån om 108 MSEK

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har ingått avtal om att ta upp lån om sammanlagt 108 miljoner kronor, varav 75 miljoner kronor från Oasmias huvudägare Arwidsro I...

Oasmia har erhållit marknadsgodkännande för Paclical® i Kazakstan

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM), har erhållit försäljnings- och marknadsföringstillstånd för Paclical i Kazakstan. Paclical är det första helt vattenlösliga cancerläkemedlet med pakl...

Oasmia har genomfört en riktad emission av konvertibler om totalt 28 000 000 kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 28 000 000 kronor, med en årlig ränta om ...

Oasmia Pharmaceutical ABs CFO lämnar bolaget

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att bolaget och CFO Fredrik Gynnerstedt har kommit överens om att hans anställning upphör omgående. Ny tillförordnad CF...

Nexttobe förlänger lån till Oasmia Pharmaceutical

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att Nexttobe AB har förlängt sitt lån till bolaget. Det nuvarande lånet från Nexttobe uppgår till 102,4 MSEK och förf...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission. Aktierna i den sista delregistreringen har nu registrerats vid Bolagsv...