Pressmeddelanden

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 maj 2017 – 30 april 2018

FJÄRDE KVARTALET 1 februari 2018 – 30 april 2018
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 843 tkr (44)[1]
  • Rörelseresultatet var -28 01...

Resultat från Oasmia Pharmaceuticals fas III-studie har presenterats vid ASCOs årliga möte

Under måndagen amerikansk tid presenterade Oasmia Pharmaceutical AB de uppföljande resultaten från den genomförda fas III-studien med Apealea® för behandling av äggstockscancer.

Nexttobe förlänger lån till Oasmia Pharmaceutical

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att Nexttobe AB har förlängt sitt lån till bolaget. Det nuvarande lånet från Nexttobe uppgår till 102,4 MSEK exklusive upplupen ränta oc...

Oasmia Pharmaceutical slutför spin-off av veterinära tillgångar till det amerikanska dotterbolaget AdvaVet, Inc.

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att man har slutfört överföringen av samtliga veterinärmedicinska tillgångar till det helägda, USA-baserade dotterbolaget AdvaVet, Inc. När...

Resultat från Oasmia Pharmaceuticals fas III-studie presenteras vid ASCOs årliga möte i juni

Oasmia Pharmaceutical AB kommer att presentera uppföljande resultat från den genomförda fas III-studien med Apealea® för behandling av äggstockscancer vid årets ASCO Annual Meeting i Chicago.

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) meddelar härmed att Bolaget, Arwidsro Investment och MGC Capital har enats om en förlängning av låneinbetalningen till den 30 september av det lån som kommunicerad...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar att EMA beslutat om 60 dagars svarstid i stället för 30 dagar som tidigare kommunicerats och ansöktes av bolaget. Detta ges för att ge bolaget tid ...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Med anledning av uppkomna frågor vill Oasmia Pharmaceutical AB förtydliga att man till SEC lämnat in en sk Form F-3 vilken är ett dokument som möjliggör för koncernen att under tre års tid i m...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Med anledning av publiceringen av EMAs agenda för CHMP mötet 23 - 26 april meddelar härmed Oasmia Pharmaceutical AB att i stället för den annonserade muntliga framställningen så kommer bolaget ...

Oasmia har genomfört en riktad emission av konvertibler om totalt 26 000 000 kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 26 000 000 kronor, med en årlig ränta om ...