Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA TISDAGEN DEN 19 MARS 2019 KL. 14.00, PÅ BOLAGETS KONTOR PÅ VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅBÖ...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till totalt nominellt belopp om 26 miljoner kr. Totalt cirka 7 miljoner kronor av ko...

Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ, ”Oasmia”) beslut att ställa in den extra bolagsstämman den 25 januari 2019

Det förslag till ny styrelse i Oasmia som kort tid före den planerade bolagsstämman presenterades av Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”) är inte förenligt med Nasd...

Oasmia meddelar att den extra bolagsstämman den 25 januari 2019 ställs in

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som avsågs att hållas den 25 januar...

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har validerat Oasmia Pharmaceutical AB’s ändringsansökan om att lägga till effektresultat till den godkända produktinformationen för Apealea®

Apealeas effektresultat från subgruppsanalyser visar en statistisk signifikant fördel med avseende på progressionsfri överlevnad för patienter vid första återfallet.

Tydliggörande från styrelse och ledning i Oasmia Pharmaceutical AB (publ), ”Oasmia”, med anledning av Per Arwidssons och Arwidsro Investment AB:s begäran om en extra bolagsstämma

Under 2017 och 2018 har Oasmia rōnt ett stort antal framgångar. Oasmia befinner sig i ett mycket positivt momentum med många pågående aktiviteter.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FREDAGEN DEN 25 JANUARI 2019 KL. 14.00, PÅ BOLAGETS KONTOR PÅ VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅ...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 november 2017 och den 7 september 2018 konvertibellån till totala nominella belopp om 28 miljoner kr respektive 35...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj – oktober 2018

Oasmia Pharmaceutical har tecknat ett nytt avtal med Baxter Oncology GmbH för global kommersiell produktion av Apealea®

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att bolaget tecknat ett nytt femårigt produktionsavtal med Baxter BioPharma Solutions för global kommersiell produktion av Apealea. Teknologi oc...