Pressmeddelanden

Oasmia utökar ledningsgruppen

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) utökar ledningsgruppen för att på ett tydligare sätt få med hela organisationen i arbetet med att kommersialisera Apealea och de övriga produktkandidaterna. Tidigare besto...

Kort rapport om status på genomlysningen av Oasmia

För två veckor sedan, den 19 mars, valde den extra bolagsstämman i Oasmia en ny styrelse på huvudägaren Arwidsros initiativ. Den nya styrelsen har sedan dess tagit kontroll över Bolaget och påbörjat ny styrning o...

Ökning av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen som genomfördes i mars 2019. Genom den riktade nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 22 94...

Resultaten från Oasmia Pharmaceuticals första studie med paklitaxel micellär i människa publiceras i den vetenskapliga tidskriften ”Advances in Therapy”.

Studien (OAS-04-01) var en tolerans- och farmakokinetikstudie där dosen för Apealea (paklitaxel micellär) bestämdes. Denna Fas I studie genomfördes mellan 2004 och 2007 på två kliniker i Sverige belägna i Lund oc...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Uppsala, Sverige, 26 mars 2019 – Aktiemarknadsnämnden har idag publicerat ett uttalande avseende Oasmia. För uttalande vänligen klicka här. &...

Oasmias CFO Anders Blom har sagt upp sig

Igår, den 25 mars, mottog Oasmia uppsägningen från bolagets CFO Anders Blom. Oasmias styrelse och VD har beslutat att till tillförordnad CFO utse Joakim Lindén. Joakim Lindén har lång erfarenhet av förändringsar...

Oasmia Pharmaceutical AB har erhållit ett positivt utlåtande från Europeiska läkemedelsmyndigheten för att lägga till effektresultat till den godkända produktinformationen för Apealea®

Uppsala, Sverige, 25 mars 2019 - Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har utfärdat ett positivt utlåtande där man rekommenderar att godkänna tillägget a...

Nya styrelsen inleder sin genomlysning av situationen i Oasmia

Förrgår, den 19 mars valdes på den extra bolagsstämman en ny styrelse till Oasmia på huvudägarens Arwidsros initiativ. Stämman var välbesökt med över 100 deltagande aktieägare och över 400 fullmakter. Ordf...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma den 19 mars 2019

I Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) avhölls i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman var sammankallad på begäran av aktieägare representerande mer än 10 procent av aktiern...

Oasmia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de 22 948 535 aktierna ...