Pressmeddelanden

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL)

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB (PUBL) KALLAS HÄRMED TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA FREDAGEN DEN 25 JANUARI 2019 KL. 14.00, PÅ BOLAGETS KONTOR PÅ VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅ...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 november 2017 och den 7 september 2018 konvertibellån till totala nominella belopp om 28 miljoner kr respektive 35...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj – oktober 2018

Oasmia Pharmaceutical har tecknat ett nytt avtal med Baxter Oncology GmbH för global kommersiell produktion av Apealea®

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att bolaget tecknat ett nytt femårigt produktionsavtal med Baxter BioPharma Solutions för global kommersiell produktion av Apealea. Teknologi oc...

Oasmia avser att kalla till extra bolagsstämma efter begäran av en av de större aktieägarna i bolaget, som utan grund hävdar rätt till teckningsoptioner 2018/2019

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia”) offentliggör härmed att Oasmias största aktieägare, Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”), med stöd av 7 kap. 13 § ak...

Oasmia Pharmaceutical AB får godkännande av Europeiska kommissionen för Apealea® (paklitaxel micellär)

Apealea är godkänt i EU för behandling av platinum-känslig äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin vid första återfallet

Nytt USA patent avseende Oasmia Pharmaceuticals nanoteknologiska plattform XR17 har beviljats

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar, att USPTO (United States Patent and Trademark Office) har offentliggjort en underrättelse om att man beviljat patent för bolagets unika tillverkning...

Oasmia genomför emission av konvertibler om 80 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om totalt 80 000 000 kronor, med en årlig rä...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 november 2017, den 18 april 2018 och den 7 september 2018 konvertibellån till totala nominella belopp om 28 miljon...

Oasmia presenterar positiva effekt- och säkerhetsdata för Doxophos Vet i studie med tidigare obehandlade hundar med lymfom

Data avseende övergripande tumörrespons (s.k. overall response rate) i (RXE) fas II-studien som utfördes i USA och i Sverige uppnådde sina mål och visade att behandling av Doxophos Vet var väl t...