Pressmeddelanden

Oasmia genomför emission av konvertibler om 80 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om totalt 80 000 000 kronor, med en årlig rä...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 29 november 2017, den 18 april 2018 och den 7 september 2018 konvertibellån till totala nominella belopp om 28 miljon...

Oasmia presenterar positiva effekt- och säkerhetsdata för Doxophos Vet i studie med tidigare obehandlade hundar med lymfom

Data avseende övergripande tumörrespons (s.k. overall response rate) i (RXE) fas II-studien som utfördes i USA och i Sverige uppnådde sina mål och visade att behandling av Doxophos Vet var väl t...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) emitterade den 18 april 2018 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 26 miljoner kronor. Totalt 14 miljoner kronor av...

Årsstämma i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) den 25 september 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) höll under tisdagen den 25 september 2018 årsstämma varvid beslutades bl.a. vad som sammanfattas i det följande. Fastställande av balans- och resultatr...

Oasmia har erhållit positiv utlåtande från CHMP avseende Apealea® (paklitaxel micellär) i EU

Apealea får positivt CHMP-utlåtande i EU för behandling av platinum-känslig äggstockscancer, primär peritoneal cancer och äggledarcancer i kombination med karboplatin vid första återfallet

Uppdatering beträffande Apealeas marknadsansökan hos EMA

Med anledning av gårdagens kommunicerade agenda inför veckans möte i EMAs vetenskapliga kommitté (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), European Medicines Agency (EMA) har meddela...

Oasmia genomför emission av konvertibler om 35,2 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om totalt 35 200 000  kronor, med en årlig r...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj – juli 2018

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar härmed att bolagets lån från Nexttobe AB har i enlighet med tidigare kommunikation övertagits av ett konsortium. Löptiden för lånet förlängs därmed till 30 ...