Pressmeddelanden

Uppdatering beträffande Apealeas marknadsansökan hos EMA

Med anledning av gårdagens kommunicerade agenda inför veckans möte i EMAs vetenskapliga kommitté (Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP), European Medicines Agency (EMA) har meddela...

Oasmia genomför emission av konvertibler om 35,2 miljoner kronor

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om totalt 35 200 000  kronor, med en årlig r...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj – juli 2018

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar härmed att bolagets lån från Nexttobe AB har i enlighet med tidigare kommunikation övertagits av ett konsortium. Löptiden för lånet förlängs därmed till 30 ...

Oasmia Pharmaceutical offentliggör årsredovisning

Oasmia Pharmaceutical AB:s årsredovisning för räkenskapsåret 2017/2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.oasmia.se. Den engelska versionen finns tillgänglig på bolagets internatione...

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB

AKTIEÄGARNA I OASMIA PHARMACEUTICAL AB KALLAS HÄRMED TILL ÅRSSTÄMMA TISDAGEN DEN 25 SEPTEMBER 2018 KL. 14:00, I BOLAGETS LOKALER, VALLONGATAN 1, 752 28 UPPSALA. INREGISTRERING PÅBÖRJAS KL. 13:30...

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar härmed att bolaget avser att senast 30 september 2018 återbetala sitt lån till Nexttobe AB i enlighet med tidigare kommunicerade villkor för ersättning av lånet...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) emitterade den 29 november 2017 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 28 miljoner kronor. Totalt 9 miljoner kronor av konvertibellånet...

Status beträffande Apealeas marknadsansökan hos EMA

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar härmed att inget muntligt framförande behövdes och inget utlåtande erhölls angående Apealea denna månad i motsats till vad som indikerades in den preliminära ...

Status avseende särläkemedelsklassificeringen av Apealea i EU

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar att Apealea klassificerades som särläkemedel (orphan medicine) av Europeiska Kommissionen 2006. Parallellt med granskningsprocessen för ansökan om ...