Ökning av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

29 mars, 2019

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen som genomfördes i mars 2019. Genom den riktade nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 22 948 535 från 201 952 111 till 224 900 646. Aktiekapitalet har ökat med 2 294 853,50 kronor från 20 195 211,10 kronor till 22 490 064,60 kronor.

 

För mer information, kontakta

Mikael Asp, CEO

Tel: 018 – 50 54 40

E-post: mikael.asp@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

 


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2019 kl. 18:00 CET.