Oasmia Pharmaceutical har tecknat ett nytt avtal med Baxter Oncology GmbH för global kommersiell produktion av Apealea®

29 november, 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att bolaget tecknat ett nytt femårigt produktionsavtal med Baxter BioPharma Solutions för global kommersiell produktion av Apealea. Teknologi och processer är sedan tidigare överförda till Baxter och produktionen är planerad att starta inom kort.

Apealea kommer att tillverkas vid Baxters produktionsanläggning i Halle/Westfalen, Tyskland, en av världens mest avancerade anläggningar för kontraktstillverkning av cytotoxiska läkemedel. Produktionen vid Oasmias egen fabrik i Uppsala skiftas nu till att fokusera bolagets andra produkter Doxophos och Docecal.

”För Oasmia är det här ett mycket viktigt steg i vår tillväxtstrategi och en förutsättning för bolagets kommersiella framgång. Vi ser det dessutom som ett viktigt led i att påskynda lanseringen av Apealea och våra andra produktkandidater. Baxter är en stark internationell partner som ger oss kapacitet att möta den globala marknadens behov av Apealea,” säger Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande för Oasmia Pharmaceutical AB.

Avtalsvillkoren kommenteras inte närmare.

 

För mer information:

Julian Aleksov, Arbetande styrelseordförande

Tel: +46 18 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2018 kl. 08.00 CET.