Oasmia Pharmaceutical ABs CFO lämnar bolaget

4 oktober, 2017

Läkemedelsbolaget Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att bolaget och CFO Fredrik Gynnerstedt har kommit överens om att hans anställning upphör omgående.

Ny tillförordnad CFO blir Anders Blom, Vice VD.

 

För mer information, kontakta

Julian Aleksov, arbetande styrelseordförande

Tel: 018 – 50 54 40

E-mail: julian.aleksov@oasmia.com

 

 Information till redaktionen:

 Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.

 


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 kl. 08.30 CET.