Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

26 mars, 2019

Uppsala, Sverige, 26 mars 2019 – Aktiemarknadsnämnden har idag publicerat ett uttalande avseende Oasmia. För uttalande vänligen klicka här.

 

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 13:00 (CET) den 26 mars 2019.