Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

8 maj, 2018

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar att EMA beslutat om 60 dagars svarstid i stället för 30 dagar som tidigare kommunicerats och ansöktes av bolaget. Detta ges för att ge bolaget tid att svara på den sena frågeställningen som myndigheten kom med kort innan CHMP mötet 23 – 26 april.

Oasmia ser inga hinder med att ta fram, sammanställa och skicka in den efterfrågade informationen.

 

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 08.30 CET.