Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

2 maj, 2018

Med anledning av uppkomna frågor vill Oasmia Pharmaceutical AB förtydliga att man till SEC lämnat in en sk Form F-3 vilken är ett dokument som möjliggör för koncernen att under tre års tid i mån av behov, göra finansieringstransaktioner i USA. Dokumentet är inte kopplat till en enskild transaktion. SEC har 30 dagar på sig att svara på dokumentet innan det godkänns. Bolaget har gjort detta med en kommande veterinärtransaktion i åtanke.

 

Information till redaktionen:

Om Oasmia Pharmaceutical AB

(NASDAQ Stockholm: OASM) Oasmia Pharmaceutical AB utvecklar, tillverkar, marknadsför och säljer en ny generation av läkemedel inom human- och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar innehållande nanopartiklar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrande egenskaper, förbättrad biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ i Stockholm, Frankfurt Stock Exchange och NASDAQ Capital Markets.


Denna information är sådan information som Oasmia Pharmaceutical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 maj 2018 kl. 08.45 CET.