Ledning

Mikael Asp

Mikael Asp

(Född 1962)
Chief Executive Officer

Mikael Asp är Civilingenjör Kemiteknik och anställd hos Oasmia sedan 2013. Han har en stor erfarenhet från ett flertal företag inom internationell läkemedelsindustri vad gäller forskning, utveckling, produktion, kvalitetssäkring och som qualified person (QP).

Anette Sjödin

(Född 1964)
Chief Business Officer och vice VD

Joakim Lindén

(Född 1964)
Acting Chief Financial Officer

Joakim Lindén är civilekonom och tillförordnad CFO hos Oasmia sedan den 26 mars 2019.
Han driver egen konsultverksamhet och har en lång erfarenhet från förändringsarbete i marknadsnoterade och icke marknadsnoterade företag i många branscher, länder och roller bland annat som CFO.

Sven Rohmann

(Född 1962)
Acting Chief Medical Officer (även styrelseledamot)

Nina Heldring

(Född 1968)
Head of Clinical Development

Maria Nilsson Hagberg

(Född 1977)
Head of Regulatory Affairs

Dzianis Babrou

(Född 1973)
Head of Research and Development

Elin Trampe

(Född 1980)
Head of Supply Chain

Richard Herrmann

(Född 1981)
Strategic Marketing Director