Ledning

Julian Aleksov

Julian Aleksov

(Född 1965)
Arbetande styrelseordförande

Julian Aleksov är en av Bolagets grundare och anställd hos Oasmia sedan 1999. Han är ekonom med stor erfarenhet av forskningsprojekt och strategisk utveckling av globala immateriella tillgångar.

Mikael Asp

Mikael Asp

(Född 1962)
Chief Executive Officer

Mikael Asp är Civilingenjör Kemiteknik och anställd hos Oasmia sedan 2013. Han har en stor erfarenhet från ett flertal företag inom internationell läkemedelsindustri vad gäller forskning, utveckling, produktion, kvalitetssäkring och som qualified person (QP).

Anders Blom

Anders Blom

(Född 1969)
Executive Vice President

Anställd sedan 2014. Anders har tidigare erfarenhet av internationell strategisk affärsutveckling och finansiering från Q-Med, Galderma och Pharmacia under mer än 15 år. Han är civilekonom från Uppsala Universitet. Senaste anställningen var som VD på Nexttobe AB.