Rapporter

Här finner du finansiella rapporter för nedladdning i PDF-format.


Delårsrapport maj 2018 – januari 2019

Offentliggjordes 1:a mars 2019

Delårsrapport maj – oktober 2018

Offentliggjordes 30:e november 2018

Delårsrapport maj – juli 2018

Offentliggjordes 31:a augusti 2018

Årsredovisning 2017-05-01 – 2018-04-30

Offentliggjordes 24:e augusti 2018

Bokslutskommuniké maj 2017- april 2018

Offentliggjordes 8:e juni 2018

Delårsrapport maj 2017 – januari 2018

Offentliggjordes 2:a mars 2018

Delårsrapport maj – oktober 2017

Offentliggjordes 1:a december 2017

Delårsrapport maj – juli 2017

Offentliggjordes 1:a september 2017

20-F Årsredovisning 2016-05-01 – 2017-04-30 (på engelska)

Offentliggjordes 24:e augusti 2017

Registration statement on form F3

Offentliggjordes 2:a augusti 2017

Årsredovisning 2016-05-01 – 2017-04-30

Offentligggjordes 7:e juli 2017

Bokslutskommuniké maj 2016 – april 2017

Offentliggjordes 8:e juni 2017

Delårsrapport maj 2016 – januari 2017

Offentliggjordes 3:e mars 2017

Delårsrapport maj – oktober 2016

Offentliggjordes 2:a december 2016

Delårsrapport maj – juli 2016

Offentliggjordes 2:a september 2016

20-F Årsredovisning 2015-05-01 – 2016-04-30 (på engelska)

Offentliggjordes 26:e augusti 2016

Uppdaterat Registration statement on Form F1 (på engelska)

Offentliggjordes 29:e juli 2016

Uppdaterat Registration statement on Form F1 (på engelska)

Offentliggjordes 8:e juli 2016

Årsredovisning 2015-05-01 – 2016-04-30

Offentligggjordes 8:e juli 2016

Bokslutskommuniké maj 2015 – april 2016

Offentliggjordes 3:e juni 2016

Delårsrapport maj 2015 – januari 2016

Offentliggjordes 3:e mars 2016

Delårsrapport maj – oktober 2015

Offentliggjordes 3:e december 2015

Delårsrapport maj – juli 2015

Offentliggjordes 3:e september 2015

Årsredovisning 2014-05-01 – 2015-04-30

Offentliggjordes 21:a augusti 2015

Uppdaterat Registration statement och prospekt on Form F1 (på engelska)

Offentliggjordes 17:e augusti 2015

Registration statement och prospekt on Form F1 (på engelska)

Offentliggjordes 7:e juli 2015

Bokslutskommuniké maj 2014 – april 2015

Offentliggjordes 4:e juni 2015

Delårsrapport maj 2014 – januari 2015

Offentliggjordes 5:e mars 2015

Delårsrapport maj – oktober 2014

Offentliggjordes 4:e december 2014

Prospekt företrädesemission november 2014

Offentliggjordes 17 november 2014

Delårsrapport maj – juli 2014

Offentliggjordes 5:e september 2014

Årsredovisning 2013-05-01 – 2014-04-30

Offentliggjordes 21:a augusti 2014

Bokslutskommuniké maj 2013 – april 2014

Offentliggjordes 5:e juni 2014

Delårsrapport maj 2013 januari 2014

Offentliggjordes 6:e mars 2014

Delårsrapport maj – oktober 2013

Offentliggjordes 5:e december 2013

Delårsrapport maj – juli 2013

Offentliggjordes 6:e september 2013

Årsredovisning 2012-05-01 – 2013-04-30

Offentliggjordes 22:a augusti 2013

Bokslutskommuniké maj 2012 – april 2013

Offentliggjordes 7:e juni 2013

Delårsrapport maj 2012 – januari 2013

Offentliggjordes 1:a mars 2013

Delårsrapport maj – oktober 2012

Offentliggjordes 6:e december 2012

Emissionsprospekt företrädesemission 2012

Offentliggjordes 25:e oktober 2012

Delårsrapport maj – juli 2012

Offentliggjordes 6:e september 2012

Årsredovisning 2011-05-01 – 2012-04-30

Offentliggjordes 23:e augusti 2012

Bokslutskommuniké maj 2011 – april 2012

Offentliggjordes 14:e juni 2012

Delårsrapport maj 2011 – januari 2012

Offentliggjordes 8:e mars 2012

Delårsrapport maj – oktober 2011

Offentliggjordes 8:e december 2011

Delårsrapport maj – juli 2011

Offentliggjordes 8:e september 2011

Årsredovisning 2010-05-01 – 2011-04-30

Offentliggjordes 25:e augusti 2011

Bokslutskommuniké maj 2010 – april 2011

Offentliggjordes 10:e juni 2011

Delårsrapport maj 2010 – januari 2011

Offentliggjordes 9:e mars 2011

Delårsrapport maj – oktober 2010

Offentliggjordes 9:e december 2010

Emissionspropekt företrädesemission november 2010

Offentliggjordes 1:a november 2010

Delårsrapport maj – juli 2010

Offentliggjordes 9:e september 2010

Årsredovisning 2009-05-01 – 2010-04-30

Offentliggjordes 26:e augusti 2010

Bolagsstyrningsrapport 2009/2010

Offentliggjordes i samband med årsredovisning 2009/2010 26:e augusti 2010

Prospekt notering NASDAQ OMX Stockholm 2010-06-17

Offentliggjordes 17:e juni 2010

Bokslutskommuniké maj 2009 – april 2010

Offentliggjordes 10:e juni 2010

Delårsrapport maj 2009 – januari 2010

Offentliggjordes 26:e februari 2010

Delårsrapport maj – oktober 2009

Offentliggjordes 10:e december 2009

Delårsrapport maj – juli 2009

Offentliggjordes 10:e september 2009

Årsredovisning 2008-05-01 – 2009-04-30

Offentliggjordes 28:e augusti 2009

Prospekt företrädesemission 2009-08-03

Offentliggjordes 3:e augusti 2009

Bokslutskommuniké maj 2008 – april 2009

Offentliggjordes 23:e juni 2009

Delårsrapport maj 2008 – januari 2009

Offentliggjordes 19:e mars 2009

Delårsrapport maj – oktober 2008

Offentliggjordes 10:e december 2008

Delårsrapport maj – juli 2008

Offentliggjordes 16:e september 2008

Årsredovisning 2007-05-01 – 2008-04-30

Offentliggjordes 29:e augusti 2008

Bokslutskommuniké maj 2007 – april 2008

Offentliggjordes 16:e juni 2008

Delårsrapport maj 2007 – januari 2008

Offentliggjordes 14:e mars 2008

Delårsrapport maj – oktober 2007

Offentliggjordes 14:e december 2007

Noteringsprospekt 2007-09-17

Offentliggjordes 17:e september 2007

Bokslutskommuniké maj 2006 – april 2007

Offentliggjordes 15:e juni 2007

Årsredovisning 2006-05-01 – 2007-04-30

Offentliggjordes 31:a augusti 2007

Delårsrapport maj – oktober 2006