Kalender

 

 2018
 2 mars Delårsrapport maj 2017 – januari 2018
 8 juni Bokslutskommuniké maj 2017 – april 2018
 31 augusti Delårsrapport maj 2018 – juli 2018
 30 november Delårsrapport maj 2018 – oktober 2018