Kalender

 

 2018/2019
1 mars Delårsrapport maj 2018 – januari 2019
5 juni Bokslutskommuniké maj 2018 – april 2019
6 september Delårsrapport maj – juli 2019
3 december Delårsrapport maj – oktober 2019