Bolagsstyrningsrapporter

Oasmias bolagsstyrningsrapporter är tillgängliga i PDF-format nedan:


Bolagsstyrningsrapport 2017/2018

Offentliggjordes i årsredovisningen 2017/2018

Bolagsstyrningsrapport 2016/2017

Offentliggjordes i årsreodvisningen 2016/2017

Bolagsstyrningsrapport 2015/2016

Offentliggjordes i årsreodvisningen 2015/2016

Bolagsstyrningsrapport 2014/2015

Offentliggjordes i årsredovisningen 2014/2015

Bolagsstyrningsrapport 2013/2014

Offentliggjordes i årsredovisningen 2013/2014

Revisionsberättelse 2013/2014

Bolagsstyrningsrapport 2012/2013

Offentliggjordes i  årsredovisningen 2012/2013

Revisionsberättelse 2012/2013

Bolagsstyrningsrapport 2011/2012

Offentliggjordes i samband med årsredovisningen 2010/2012

Bolagsstyrningsrapport 2010/2011

Offentliggjord i samband med årsredovisningen 2010/2011

Bolagsstyrningsrapport 2009/2010

Offentliggjord i samband med årsredovisningen 2009/2010

Yttrande Bolagsstyrningsrapport 2009/2010

Offentliggjord i samband med årsredovisningen 2009/2010

Bolagsstyrningsrapport 2008/2009

Offentliggjord i samband med årsredovisningen 2008/2009