Optionsprogram

Efter beslut på en extra bolagsstämma som hölls den 21 november 2016, implementerade Oasmia två teckningsoptionsprogram, ett för de oberoende ledamöterna i styrelsen och ett för de oberoende ledande befattningshavarna i bolaget.

Samtliga av de av stämman beslutade teckningsoptionerna tecknades och har betalats. Totalt har 9 000 000 teckningsoptioner utfärdats. 6 000 000 har tecknades av de oberoende ledamöterna i styrelsen och 3 000 000 tecknades av ledningsgruppen, exklusive arbetande vice styrelseordföranden. Bolagets styrelseordförande har tecknat sig för 4 000 000 optioner.