Årsstämma 2016

Årsstämman 2016 hålls måndagen den 26 september kl 15.00 i Oasmias lokaler på Vallongatan 1 i Uppsala.

Dokumentation från stämman finns tillgänglig nedan i PDF-format.

Protokoll

Kallelse

Handlingar till årsstämman

Motiverat yttrande

Fullmakt

Revisors yttrande gällande ersättningar till ledande befattningshavare

Årsredovisning 2015/2016