Aktien

Hur du handlar aktier i Oasmia
Du behöver ett VP-konto (värdepapperskonto) eller en depå hos en bank eller fondkommissionär. Om du kontaktar din bank eller fondkommissionär ordnar de med ett VP-konto på VPC (värdepapperscentralen). Till ditt VP-konto eller din depå ansluter du ett konto som belastas med dina köp och dit pengar från försäljningar och utdelningar förs. Handlar du via Internet öppnar du istället en depå hos den bank eller fondkommissionär som du handlar genom.

 

Aktieinformation
Aktiekapital 17 640 637,20
Antal Aktier 176 406 372
ISIN-kod SE0000722365
Kortnamn OASM
Aktiens valuta SEK
Aktiens kvotvärde 0,10

 

Mer information om hur du sparar och investerar i aktier hittar du här: