Aktieägare

 

 De 10 största aktieägarna
 per 31 maj 2018
Andelar av röster
och kapital (%)
Arwidsro Investment AB 17,2
Alceco International S.A. 11,0
Försäkringsbolaget Avanza Pension 8,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,3
Danica Pension 3,8
JP Morgan Bank Luxembourg 1,9
Bank of New York 1,1
Christer Ericson med bolag 0,9
Ålandsbanken 0,9
Rothesay Limited 0,8
Övriga 50
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 31 maj är 176 406 372.