Aktieägare

 

 De 10 största aktieägarna
 per 31 augusti 2018
Andelar av röster
och kapital (%)
Per Arwidsson med bolag 17,2
Alceco International S.A. 10,8
Försäkringsbolaget Avanza Pension 9,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,6
Danica Pension 2,3
JP Morgan Bank Luxembourg 1,9
Bank of New York 1,0
Christer Ericson med bolag 0,9
Ålandsbanken 0,9
Ing-Marie Fraim 0,7
Övriga 50,6
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 31 augusti är 179 309 596