Aktieägare

 

 De 10 största aktieägarna
 per 30 april 2018
Andelar av röster
och kapital (%)
Arwidsro Investment AB 17,2
Alceco International S.A. 11,0
Försäkringsbolaget Avanza Pension 8,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,3
Danica Pension 3,8
JP Morgan Bank Luxembourg 1,9
Bank of New York 1,0
Ålandsbanken 1,0
Rothesay Limited 0,8
Theodor Jeansson 0,8
Övriga 50,3
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 30 april är 176 406 372.