Aktieägare

 

#  Ägare Kapital Röster Δ Kapital Verifierat
1 Per Arwidsson med närstående 16,6% 16,6% 2019-04-30
2 Alceco International S.A  (Aleksov & Cederstrand) 8,6% 8,6% 2019-03-19
3 Avanza Pension 7,3% 7,3% -0,61% 2019-04-30
4 OncoGenerix USA Inc. 4,3% 4,3% 2019-04-30
5 Nordnet Pensionsförsäkring 2,2% 2,2% -0,33% 2019-04-30
6 A.M. Karlsson i Kvicksund AB 1,8% 1,8%  0,18% 2019-04-30
7 Ted Hagen 1,0% 1,0%  1,03% 2019-04-30
8 Christer Ericson 1,0% 1,0% 2019-04-30
9 Swedbank Försäkring 0,8% 0,8%  0,08% 2019-04-30
10 Erik Nerep 0,7% 0,7% 2019-04-30
Total top 10 44,4% 44,4%  -0,69%
Övriga 53,5% 53,5%   0,69%

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.