Aktieägare

 

 De 10 största aktieägarna
 per 30 november 2018
Andelar av röster
och kapital (%)
Per Arwidsson med bolag 16,1
Försäkringsbolaget Avanza Pension 10,0
Alceco International S.A. 9,7
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,0
Banque de Luxembourg 1,6
Christer Ericson med bolag 1,1
Ålandsbanken 1,1
Swedbank Försäkring 0,8
Bank of New York Mellon 0,7
JP Morgan Chase 0,5
Övriga 54,5
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 30 november är 200 523 541.