Aktieägare

 

 De 10 största aktieägarna
 per 28 februari 2018
Andelar av röster
och kapital (%)
Arwidsro Investment AB 17,2
Alceco International S.A. 11,0
Försäkringsbolaget Avanza Pension 8,1
Danica Pension 4,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,3
JP Morgan Bank Luxembourg 1,9
Danske Bank International S.A. 1,5
Bank of New York 1,1
Ålandsbanken 1,0
Theodor Jeansson 0,9
Övriga 48,5
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 28 februari är 176 406 372.