Aktieägare

 

 De 10 största aktieägarna
 per 30 november 2017
Andelar av röster
och kapital (%)
Arwidsro Holding 16,1
Alceco International S.A. 12,3
Försäkringsbolaget Avanza Pension 7,4
Danica Depåförsäkring 4,8
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,3
Danske Bank International S.A. 3,1
JP Morgan Bank Luxembourg 2,0
Theodor Jeansson 1,6
Bank of New York 1,5
Ålandsbanken 1,1
Övriga 45,9
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 30 november är 176 406 372.