Aktieägare

 

 De 10 största aktieägarna
 per 31 januari 2019
Andelar av röster
och kapital (%)
Per Arwidsson med bolag 18,2
Försäkringsbolaget Avanza Pension 9,8
Alceco International S.A. 9,6
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3,7
Ålandsbanken 1,4
A M Karlsson i Kvicksund AB 1,4
Christer Ericson med bolag 1,1
Banque De Luxembourg 1,1
Swedbank Försäkring 0,7
Bank of New York Mellon 0,6
Övriga 52,3
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 31 januari är 201 952 111.