Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Oasmia på Stockholm Corporate Finance Life Science-seminarium

VD:n Mikael Asp presenterade Oasmia på seminariet om Life Science arrangerat av Stockholm Corporate Finance den 6 mars 2018.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical slutför spin-off av veterinära tillgångar till det amerikanska dotterbolaget AdvaVet, Inc.

Oasmia Pharmaceutical AB (Nasdaq: OASM) meddelar idag att man har slutfört överföringen av samtliga veterinärmedicinska tillgångar till det helägda, USA-baserade dotterbolaget AdvaVet, Inc. När...
Läs mer

Resultat från Oasmia Pharmaceuticals fas III-studie presenteras vid ASCOs årliga möte i juni

Oasmia Pharmaceutical AB kommer att presentera uppföljande resultat från den genomförda fas III-studien med Apealea® för behandling av äggstockscancer vid årets ASCO Annual Meeting i Chicago.
Läs mer

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) meddelar härmed att Bolaget, Arwidsro Investment och MGC Capital har enats om en förlängning av låneinbetalningen till den 30 september av det lån som kommunicerad...
Läs mer
Till nyhetsarkivet