Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Företagspresentation

Uppdaterad oktober, 2018

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma den 19 mars 2019

I Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) avhölls i dag extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman var sammankallad på begäran av aktieägare representerande mer än 1...
Läs mer

Oasmia offentliggör prospekt avseende upptagande till handel av nya aktier

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende upptagande till handel av de ...
Läs mer

Oasmia Pharmaceutical förstärker ledningsgruppen och stärker organisationen

För att öka resurserna och stärka affärsutvecklingen har Oasmia anställt Anette Sjödin som vice VD med fokus på kommersialisering och affärsutveckling. Vidare stärks organisationen med en ny ...
Läs mer
Till nyhetsarkivet