Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Företagspresentation

Uppdaterad juni, 2018

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Notis från Oasmia Pharmaceutical AB

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar härmed att bolaget avser att senast 30 september 2018 återbetala sitt lån till Nexttobe AB i enlighet med tidigare kommunicerade villkor för ersättning av lånet...
Läs mer

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) emitterade den 29 november 2017 ett konvertibellån till ett totalt nominellt belopp om 28 miljoner kronor. Totalt 9 miljoner kronor av konvertibellånet...
Läs mer

Status beträffande Apealeas marknadsansökan hos EMA

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar härmed att inget muntligt framförande behövdes och inget utlåtande erhölls angående Apealea denna månad i motsats till vad som indikerades in den preliminära ...
Läs mer
Till nyhetsarkivet