Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kapitalmarknadsdag

Den 15 juni 2017 höll Oasmia Pharmaceutical AB en kapitalmarknadsdag i Stockholm.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Delårsrapport för perioden maj 2017 – januari 2018 Fortsatt kommersiellt fokus och lägre kostnadsnivå
Läs mer

Oasmia Pharmaceuticals Docecal program uppnår viktig milstolpe

Oasmia Pharmaceutical AB meddelar att samtliga patienter nu är färdigbehandlade i de två pågående studierna med Docecal i metastaserande bröstcancer.
Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB genomför riktad emission av teckningsoptioner

Styrelsen för Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) har beslutat om en riktad emission av sammanlagt högst 34 838 709 teckningsoptioner. Härefter har samtliga tecknings...
Läs mer
Till nyhetsarkivet