Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Företagspresentation

Uppdaterad juni, 2018

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 maj 2017 – 30 april 2018

FJÄRDE KVARTALET 1 februari 2018 – 30 april 2018
  • Koncernens nettoomsättning uppgick till 843 tkr (44)[1]
  • Rörelseresultatet var -28 01...
Läs mer

Resultat från Oasmia Pharmaceuticals fas III-studie har presenterats vid ASCOs årliga möte

Under måndagen amerikansk tid presenterade Oasmia Pharmaceutical AB de uppföljande resultaten från den genomförda fas III-studien med Apealea® för behandling av äggstockscancer.
Läs mer

Nexttobe förlänger lån till Oasmia Pharmaceutical

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) meddelar idag att Nexttobe AB har förlängt sitt lån till bolaget. Det nuvarande lånet från Nexttobe uppgår till 102,4 MSEK exklusive upplupen ränta oc...
Läs mer
Till nyhetsarkivet