Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia utökar ledningsgruppen

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) utökar ledningsgruppen för att på ett tydligare sätt få med hela organisationen i arbetet med att kommersialisera Apealea och de övriga produktkandidaterna. Tidigare besto...
Läs mer

Kort rapport om status på genomlysningen av Oasmia

För två veckor sedan, den 19 mars, valde den extra bolagsstämman i Oasmia en ny styrelse på huvudägaren Arwidsros initiativ. Den nya styrelsen har sedan dess tagit kontroll över Bolaget och påbörjat ny styrning o...
Läs mer

Ökning av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) har ökat med anledning av den riktade nyemissionen som genomfördes i mars 2019. Genom den riktade nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 22 94...
Läs mer
Till nyhetsarkivet