Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Företagspresentation

Uppdaterad oktober, 2018

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ, ”Oasmia”) beslut att ställa in den extra bolagsstämman den 25 januari 2019

Det förslag till ny styrelse i Oasmia som kort tid före den planerade bolagsstämman presenterades av Arwidsro Investment AB och Per Arwidsson (gemensamt ”Arwidsro”) är inte förenligt med Nasd...
Läs mer

Oasmia meddelar att den extra bolagsstämman den 25 januari 2019 ställs in

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolagets styrelse har beslutat att ställa in den extra bolagsstämma som avsågs att hållas den 25 januar...
Läs mer

Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har validerat Oasmia Pharmaceutical AB’s ändringsansökan om att lägga till effektresultat till den godkända produktinformationen för Apealea®

Apealeas effektresultat från subgruppsanalyser visar en statistisk signifikant fördel med avseende på progressionsfri överlevnad för patienter vid första återfallet.
Läs mer
Till nyhetsarkivet