Pressmeddelanden

Oasmia Pharmaceutical har erhållit marknadsföringstillstånd för cancerläkemedlet Doxophos® i Ryssland

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM), meddelar idag att man erhållit marknadsföringstillstånd av Doxophos i Ryssland, en viktig milstolpe efter att man nyligen bytt marknads- och distributionspa...

Ändring av antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) har som tidigare meddelats genomfört en företrädesemission. Cirka hälften av aktierna i företrädesemissionen har registrerats v...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemissionen

Teckningsperioden för Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) företrädesemission löpte ut den 5 juli 2017. Utfallet av företrädesemissionen visar att 23 517 699 akti...

Oasmia Pharmaceuticals årsredovisning offentliggjord

Oasmias årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.oasmia.se. Den engelska versionen finns tillgänglig på bolagets internationella hemsida www.oas...

Utgivande av teckningsoptioner i Oasmia Pharmaceutical (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Bolaget”) beslutade vid extra bolagstämma i Bolaget den 2 juni 2017 om inrättande av två teckningsoptionsprogram, serie 2017:1 och serie 2017:2, innebärande e...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av Företrädesemissionen

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) har upprättat ett prospekt (”Prospektet”) avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintli...

Oasmia ingår nytt exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal avseende Ryssland och CIS

Oasmia ersätter tidigare distributionsavtal och ingår avtal med Hetero Group, en global aktör med stark och växande närvaro

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör att styrelsen den 11 juni 2017 har beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 26 september 2...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ersätter befintligt konvertibellån med nya skuldförbindelser

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget har kommit överens med konvertibelinnehavarna i Oasmias konvertibelprogram 2016:2 om att ersä...