Pressmeddelanden

Utgivande av teckningsoptioner i Oasmia Pharmaceutical (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Bolaget”) beslutade vid extra bolagstämma i Bolaget den 2 juni 2017 om inrättande av två teckningsoptionsprogram, serie 2017:1 och serie 2017:2, innebärande e...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av Företrädesemissionen

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) har upprättat ett prospekt (”Prospektet”) avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintli...

Oasmia ingår nytt exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal avseende Ryssland och CIS

Oasmia ersätter tidigare distributionsavtal och ingår avtal med Hetero Group, en global aktör med stark och växande närvaro

Oasmia Pharmaceutical AB (publ): Styrelsen beslutar om företrädesemission om cirka 163,9 MSEK

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör att styrelsen den 11 juni 2017 har beslutat, baserat på bemyndigande från årsstämman den 26 september 2...

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) ersätter befintligt konvertibellån med nya skuldförbindelser

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör att Bolaget har kommit överens med konvertibelinnehavarna i Oasmias konvertibelprogram 2016:2 om att ersä...

Kommuniké från extra bolagsstämma den 2 juni 2017

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) organisationsnummer 556332-6676 höll under fredagen den 2 juni 2017 en extra bolagsstämma. Det huvudsakliga innehållet i fattade beslut sammanfattas nedan. För mer ...

Antal aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Per den 31 maj 2017 uppgår det totala antalet aktier och röster i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”) till 126 098 166 aktier och röster.

Oasmia Pharmaceutical förtydligar angående studie OAS-12DOC-BIO

Med anledning av rapportering i EU Clinical trials register* avseende studien OAS-12DOC-BIO, förtydligar härmed Oasmia Pharmaceutical (NASDAQ: OASM) att arbetet hos en av de deltagande klinikerna i ...

Oasmia Pharmaceutical bjuder in till kapitalmarknadsdag 15 juni i Stockholm

Bolagets ledning kommer att presentera verksamheten och därvid bl.a. diskutera kring marknaden och strategin avseende bolagets human- och veterinärprodukter.   Kapitalmarknadsdagen kommer...