Aktieägare

 De 10 största aktieägarna
 per 29 september 2017
Andelar av röster
och kapital (%)
Granitplattan AB 16,1
Alceco International S.A. 12,3
Danske Bank International S.A. 8,4
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 7,0
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,4
JP Morgan Bank Luxembourg 2,0
Theodor Jeansson 1,8
Bank of New York 1,5
Ålandsbanken 1,0
Öhman Bank S.A. 0,9
Övriga 44,7
Total 100

 

Totalt antal utestående aktier registrerade hos Euroclear per 29 september är 176 406 372.