Aktieägare

Oasmia Pharmaceutical AB ägs till 20,4% av Alceco International S.A., ett holdingbolag i Luxemburg. Alceco International S.A. kontrolleras till 100% av Bo Cederstrand och Julian Aleksov.


 De 10 största aktieägarna
 per 31 maj 2017
Andelar av röster
och kapital (%)
Alceco International S.A. 20,4
Granitplattan AB 12,7
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 8,9
Danske Bank International S.A. 5,1
Nordnet Pensionsförsäkring AB 4,5
JP Morgan Bank Luxembourg 2,5
Bank of New York 2,0
J P Morgan Securities LLC 1,5
A M Karlsson i Kvicksund AB 1,2
Övriga 41,2
Total 100

Ovanstående är baserat på det antalet aktier som var registrerade hos Euroclear 31 maj, vilket var 126 098 166.