Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kapitalmarknadsdag

Den 15 juni 2017 höll Oasmia Pharmaceutical AB en kapitalmarknadsdag i Stockholm.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemissionen

Teckningsperioden för Oasmia Pharmaceutical AB:s (publ) (”Oasmia” eller ”Bolaget”) företrädesemission löpte ut den 5 juli 2017. Utfallet av företrädesemissionen visar att 23 517 699 akti...
Läs mer

Oasmia Pharmaceuticals årsredovisning offentliggjord

Oasmias årsredovisning för räkenskapsåret 2016/2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.oasmia.se. Den engelska versionen finns tillgänglig på bolagets internationella hemsida www.oas...
Läs mer

Utgivande av teckningsoptioner i Oasmia Pharmaceutical (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Bolaget”) beslutade vid extra bolagstämma i Bolaget den 2 juni 2017 om inrättande av två teckningsoptionsprogram, serie 2017:1 och serie 2017:2, innebärande e...
Läs mer
Till nyhetsarkivet