Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

The Share

News

Oasmia postpones the release of the Q4 and year-end report to 28 June

The Board of Oasmia has decided to postpone the release of the fourth quarter and year-end 2018/2019 report from 5 June 2019 to 28 June 2019. The delay is a result of the ongoing review initiated by the new Boa...
Read more

Oasmia expands the Management Team

Oasmia Pharmaceutical AB (NASDAQ: OASM) expands the Management Team in order to directly involve the whole organization in the commercialization of Apealea and other product candidates. Earlier the Management Team was...
Read more

Short report of the status of the review in Oasmia

Two weeks ago, March 19th, the Extra General Meeting in Oasmia elected a new Board on the initiative of the main owner Arwidsro. The new Board has since then taken control over the Company and started implemen...
Read more
To news archive