Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia avser emittera ny konvertibel för att ersätta befintligt konvertibellån

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) avser att emittera ett nytt konvertibelt lån, för att ersätta det konvertibla lån (2016:1) om 28 miljoner kronor som förfaller d...
Läs mer

Delårsrapport för perioden maj 2016 – januari 2017

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Delårsrapport för perioden maj 2016 – januari 2017 Strategiska förändringar inom veterinärmedicin Tredje KVARTALET 1 november 2016 – 31 januari 2017 ...
Läs mer

Tydliggörande från styrelse, ledning samt huvudägare i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) med anledning av Anders Lönners utträde ur bolagets styrelse

Uppsala, den 1 mars 2017 --- Oasmia Pharmaceutical ABs (NASDAQ: OASM) styrelseordförande Anders Lönner har annonserat sitt utträde ur bolagets styrelse vilket föranlett ett stort antal frågor vil...
Läs mer
Till nyhetsarkivet