Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical aviserar strategiska åtgärder för att stärka sin position inom veterinärmedicin

Bolaget avser att separera sin veterinära del till USA; planerar ny FDA-studie
Läs mer

Oasmia Pharmaceutical redovisar positiva resultat från studie med veckovis behandling med Apealea® (Paclical®)

Resultat från en ”dose-finding”-studie med veckovis behandling med Apealea (har även varumärket Paclical i vissa länder) för patienter med metastatisk bröstcancer är nu tillgängliga.
Läs mer

Optionsprogrammen i Oasmia Pharmaceutical AB fulltecknade

Uppsala, 7 december 2016 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att de sedan tidigare aviserade optionsprogrammen i Oasmia för ledning och styrel...
Läs mer
Till nyhetsarkivet