Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Oasmia Pharmaceutical förtydligar angående studie OAS-12DOC-BIO

Med anledning av rapportering i EU Clinical trials register* avseende studien OAS-12DOC-BIO, förtydligar härmed Oasmia Pharmaceutical (NASDAQ: OASM) att arbetet hos en av de deltagande klinikerna i ...
Läs mer

Oasmia Pharmaceutical bjuder in till kapitalmarknadsdag 15 juni i Stockholm

Bolagets ledning kommer att presentera verksamheten och därvid bl.a. diskutera kring marknaden och strategin avseende bolagets human- och veterinärprodukter.   Kapitalmarknadsdagen kommer...
Läs mer

Oasmia kallar till extra bolagsstämma 2 juni 2017

Uppsala, 10:e maj 2017 --- Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller “Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget kallar till extra bolagsstämma. Kallelse kommer även att publiceras...
Läs mer
Till nyhetsarkivet