Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kapitalmarknadsdag

Den 15 juni 2017 höll Oasmia Pharmaceutical AB en kapitalmarknadsdag i Stockholm.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Utgivande av teckningsoptioner i Oasmia Pharmaceutical (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Bolaget”) beslutade vid extra bolagstämma i Bolaget den 2 juni 2017 om inrättande av två teckningsoptionsprogram, serie 2017:1 och serie 2017:2, innebärande e...
Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av Företrädesemissionen

Styrelsen i Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (”Oasmia”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) har upprättat ett prospekt (”Prospektet”) avseende nyemissionen med företrädesrätt för befintli...
Läs mer

Oasmia ingår nytt exklusivt marknadsförings- och distributionsavtal avseende Ryssland och CIS

Oasmia ersätter tidigare distributionsavtal och ingår avtal med Hetero Group, en global aktör med stark och växande närvaro
Läs mer
Till nyhetsarkivet