Vår vision är att förbättra behandlingen av svåra sjukdomar. Vi arbetar med framtidens mediciner, främst inom onkologi.

Kort om oss

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi. Produktutvecklingen syftar till att framställa nya formuleringar av väletablerade cytostatika som i jämförelse med befintliga alternativ har förbättrade egenskaper, lägre biverkningsprofil samt bredare användningsområden. Produktutvecklingen bygger på egen forskning inom nanoteknik och egna patent.

Forskning

Kärnan i Oasmias satsning på forskning och utveckling är företagets långsiktiga investeringar inom nanoteknologi. Ambitionen att finna nya kreativa och säkra lösningar genomsyrar inte bara grundforskningen utan samtliga led i utvecklingsprocessen.

Produktion

Oasmia har en egen produktionsanläggning för tillverkning av läkemedel både för klinisk prövning och för kommersiell försäljning. Anläggningen är godkänd både av europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter.

Karriär

Vill du jobba hos oss? Här kan du se vilka tjänster som vi söker anställda till.

Aktien

Nyheter

Konvertering av konvertibellån om 42 miljoner kronor i Oasmia

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) meddelar att full konvertering till aktier sker av konvertibellån om 42 000 193,20 kronor (serie 2017:1).
Läs mer

Oasmia genomför riktad kvittningsemission av konvertibler om totalt 26 miljoner kr med konverteringskurs om 8,00 kr

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 26 000 000 kronor genom en riktad nyemissio...
Läs mer

Oasmia genomför riktad emission av konvertibler om totalt 42 miljoner kr med konverteringskurs om 5,95 kr

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) (“Oasmia” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 42 000 193 kronor genom en riktad nyemissio...
Läs mer
Till nyhetsarkivet